Over ons

Ja beste leden, hier staan we dan weer om een beetje lidgeld te vragen voor een nieuw jaar waarvan we nog niet weten hoe het er  uit zal zien . Het haast voorbije jaar heeft ons slechts beperkte wandelvreugde gegeven. Jammer genoeg blijven een reeks uitgaven onveranderd : bijdrage wandelfederatie, verzekeringen, klupblad ...     

Eerste lid van het gezin : 17€
Eerste twee leden van het gezin : 30€
Elk verder lid : 12€
Maximum per gezin : 70€

Betalen :

·      Door overschrijving op rekening van onze klup :

                  BE82 8002 0805 4368


Let op : via uw ziekenfonds/mutualiteit kan je, gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het lidgeld bekomen . De modaliteiten kunnen verschillen bij elke ziekenkas, informeer je aldaar .