Lid Worden?

Lidgeld 2024:

Inclusief jaarlijkse bijdrage voor de Wandelfederatie, verzekeringen, klupblad,...
Eerste lid van het gezin: 17€
Twee leden van het gezin: 30€
Elk verder lid: 12€
Maximum voor het hele gezin: 70€

Betaling op kluprekening: BE82 8002 0805 4368
Vermelding van voor- en achternamen.
Betaling in het kluplokaal of aan bestuursleden is mogelijk maar wij prefereren betaling via de bank.
TIP: via uw ziekenfonds/mutualiteit kan u een gehele of gedeeltelijke terugbetaling van uw lidgeld bekomen. Informeer u bij uw ziekenfonds. U krijgt hiervoor een attest van ons.
Laat bij de inschrijving weten of u gratis klevers voor de startkaart nodig heeft.

Als lid van onze wandelclub bent u ook automatisch lid van Wandelsport Vlaanderen:
https://www.wandelsportvlaanderen.be