Over ons

Gegevens van de sportclub :Naam : Wandelclub Den Engel vzw
Adres : Grote Markt 15, 3000 Leuven
Tel. : 0474/96.07.51
Mail : info@denengel.be
Onbaatzuchtige doelstelling : Het promoten van de wandelsport en inrichten van wandeltochten.
Juridisch statuut : VZW : lid van "Wandelsport Vlaanderen vzw"
Verzekering :Via Wandelsport Vlaanderen vzw heeft ieder lid een verzekering Burgelijke aansprakelijkheid Sport/Ontspanning bij  :
Arena Verzekeringen : Makelaar Nelissen : Langdorp 5, 3570 Alken
Burgelijker aansprakelijkheid Wandelclub + persoonlijke ongevallen leden.
Alle aangesloten leden met een geldige lidkaart zijn

volgens Huishoudelijk Reglement Wandelsport Vlaanderen vzw en conform het ‘Decreet van 10 juni 2016 houdend erkenning en subsidiëring van de Vlaamse Sportfederaties’ verzekerd . Mits in bezit van een geldig inschrijvingsbewijs . info op ‘www.wandelsportvlaanderen.be/clubinfo

Tot zover dit officiële deel . Zelf voegen we er aan toe dat de statuten en huishoudelijk reglement van ‘Wandelclub Den Engel vzw’ steeds kunnen opgevraagd worden en ter inzage liggen in het clublokaal, Grote Markt 15, 3000 Leuven . We merken ook nog op dat bijkomende verzekeringen werden afgesloten ivm de burgerlijke aansprakelijkheid van de bestuursleden .