Wie zijn we?

Bestuur:

Voorzitter: Luc Stroobants
Penningmeester: Omer Bosmans
Medebestuursleden: Georges Swinnen, Dominique Van Dongen
Algemeen contact: luc.stroobants@telenet.be


Praktische Info:

Naam: Wandelclub Den Engel vzw (4030)
Ondernemingsnummer: 0458.859.488
Oprichting: 6/12/1983
Aansluiting Vlaamse Wandelfederatie: 16/01/1984
Erkenning stedelijk Sportraad: 11/05/1984
Clublokaal:
Café In Den Engel, Grote Markt 15, 3000 Leuven
www.denengel.be
info@denengel.be
Telefoon: 0474/96.07.51
Betalingen: AXA Bank Belgium
BE82 8002 0805 4368

Onze geschiedenis:

Wandelclub 'Den Engel' werd gesticht op 6 december 1983. Dat wil zeggen: officieel gesticht met bestuur, verzekering enz... . Als kring van wandelende vrienden bestond 'Den Engel' reeds eerder. Op 16 januari 1984 werd er aangesloten bij de Nederlandstalige Wandelfederatie (huidige naam : Wandelsport Vlaanderen) onder het nummer B030 en op 21 mei van dat jaar werden we erkend door de Leuvense sportraad. Op 26 september 1996 verschenen de statuten van 'Den Engel vzw' in het Belgisch staatsblad en daarmee heeft onze club een eigen rechtspersoonlijkheid, wat het bestuur toelaat makkelijker en vooral rechtsgeldiger te werken.

Verzekeringsinformatie:

Via Wandelsport Vlaanderen vzw heeft ieder lid een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Sport/Ontspanning bij:
Arena Verzekeringen
Makelaar Nelissen Verzekeringen, Langdorp 5, 3570 Alken
Burgerlijke Aansprakelijkheid Wandelclub + Persoonlijke Ongevallen leden. Alle aangesloten leden met een geldige lidkaart zijn volgens Huishoudelijk Reglement Wandelsport Vlaanderen vzw en conform het ‘Decreet van 10 juni 2016 houdend erkenning en subsidiëring van de Vlaamse Sportfederaties’ verzekerd. Mits in bezit van een geldig inschrijvingsbewijs.
Info op www.wandelsportvlaanderen.be/clubinfo

Als lid van onze wandelclub bent u ook automatisch lid van Wandelsport Vlaanderen en hun verzekering.
Meer info op https://www.wandelsportvlaanderen.be/nl/clubenledeninfo/9034/onze-verzekering
Tot zover dit officiële deel. Zelf voegen we er aan toe dat de statuten en huishoudelijk reglement van ‘Wandelclub Den Engel vzw’ steeds kunnen opgevraagd worden en ter inzage liggen in het clublokaal, Grote Markt 15, 3000 Leuven. We merken ook nog op dat bijkomende verzekeringen werden afgesloten ivm de burgerlijke aansprakelijkheid van de bestuursleden.